Együttműködések

Debreceni Egyetem, Kémia Intézet

A Kft. és a Debreceni Egyetem, Kémia Intézete közötti együttműködés a két fél adottságait maximálisan kihasználva, kölcsönös előnyöket biztosít. Az ANALAB Kft. szükség szerint a mérési, konzulensi és elemzői feladatokba bevonja a Kémia Intézet munkatársait.

Ezek közül külön is kiemelendők azok a témák, melyek az ANALAB Kft.-vel való együttműködés szempontjából talán a legnagyobb jelentőséggel bírnak:

  • környezeti és biológiai minták speciációanalízise,
  • környezeti és biológiai minták elemzése;
  • atomspektroszkópiai módszerek fejlesztése;
  • nagy hatékonyságú mintavételi és előkészítési eljárások kifejlesztése;
  • összetett minták kromatográfiás analíziséhez módszerek kidolgozása;
  • környezeti kémiában, oxidációs technológiákban, víz- és szennyvíz-kezelésben jelentőséggel bíró összetett redoxifolyamatok mechanizmuskutatása.

NNK Kft.

Az ANALAB Kft. munkatársai szakmailag is részt tudnak venni a környezetvédelmi problémák megoldásában, a laboratóriumi eredmények gyakorlati adaptálásában. Ebből a szempontból külön is kiemelendő az ANALAB Kft. és az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közötti szoros kapcsolat. Az NNK Kft. akkreditált mintavételi infrastruktúrával és jogosultsággal rendelkezik, az utóbbi időszakban egyre bővülő megrendelői kör számára nyújt környezeti problémák megoldásával kapcsolatos szolgáltatásokat.

Az NNK Kft. hatékonyan egészíti ki az ANALAB Kft. és a Debreceni Egyetem közötti együttműködést, ami biztosítja a feltételeket a magas színvonalú akkreditált szolgáltatásokhoz a mintavételtől kezdve az analitikai elemzéseken keresztül az igény szerinti szakmai fejlesztésekig.


ANIZUSZ Kft.

Az ANIZUSZ Kft.-vel laboratóriumunk kutatás-fejlesztési projektekben vesz részt. Ezen projektekben laboratóriumunk dolgozóin kívül szükség szerint a Debreceni Egyetem Kémia Intézetének dolgozói is bevonhatók, illetve az Egyetem infrastruktúrája, műszerparkja is használható. NMR, MALDI-TOF vizsgálatok végzésére is lehetőség nyílik. Így komplex problémák megoldása válik lehetővé.


Brooks Instrument Kft.

A székesfehérvári céggel több éve dolgozunk együtt. Rozsdamentes ötvözetek vizsgálatát végezzük röntgenfluoreszcenciás módszerrel. Méréseink jelentős része, helyszíni mérés, melyhez kollégáink a céghez utaznak.


Gyógyszergyárak

Több gyógyszergyárral kapcsolatban állunk. Feladataink egy része rutin analízis (HPLC, ICP, IC vizsgálatok), másik része kutatás-fejlesztés. Részt veszünk mérési módszerek kidolgozásában, validálásában.


Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

A Zrt. 1916 óta gazdálkodik a Hortobágyon. A társaság közel 6000 hektár halastavat működtet, emellett Debrecenben halboltot üzemeltetnek. Cégünk a Zrt. részére rendszeresen végez vizsgálatokat felszíni vízből, szennyvízből, ivóvízből.


Magyar Államvasutak Zrt.

A MÁV környezetvédelmi tevékenységébe kapcsolódik be laboratóriumunk az NNK Kft.-vel közösen. Közbeszerzések keretén belül tényfeltárásokban, kármentesítésekben felszín alatti vízminták, talaj és hulladékminták vizsgálatát végezzük.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.