Műszereink

Műszerparkunk maximálisan kielégíti a piac és megrendelőink igényeit. Az általános vízkémiai vizsgálatokhoz használt klasszikus műszereken és eszközökön kívül igen jól felszerelt műszerparkkal rendelkezünk. Az analitikai vizsgálatok 3 fő csoportba sorolhatók: általános vízkémiai vizsgálatok, elemanalízis, szerves szennyezők vizsgálata.

Spektrofotométer

Az általános vízkémiai vizsgálatok egy része az anionok és kationok spektrofotometriás meghatározását foglalja magában. Laboratóriumunk speciális szondás spektrofotométerrel rendelkezik. A műszer segítségével vízből, vizes oldatokból ionok mutathatók ki.

Gyakori komponensek: ammónium, foszfát, összes foszfor, fenolindex, nitrit, nitrát, szulfát, szulfid, cianid


Ionkromatográfiás műszer

Ionkromatográfiás műszerünkkel a spektrofotometriásan mérhető ionokon kívül klorid, bromid és kevésbé gyakori anionokat tudunk meghatározni vízből, vizes oldatokból. A módszer automatizált, sorozat analíziseket tesz lehetővé.

Gyakori komponensek: jodid, klorid, bromid, fluorid, foszfát, nitrát, nitrit, szulfát

 


Automata titrátor

Anionok meghatározására alkalmas automata titrátor berendezésünk.

Gyakori komponensek: karbonát, hidrogén-karbonát, lúgosság, klorid

 

 

 


ICP-OES készülékicp

Kationok meghatározására ICP-OES készülékkel rendelkezünk. A gyakori kationokon kívül (nátrium, kálium, kalcium, magnézium) a műszer segítségével a fémek, félfémek és néhány nem fémes elem meghatározása is lehetséges. A módszer automatizált, sorozatmérésekre alkalmas. Víz és vizes oldatok elemzésére alkalmas.

Gyakori komponensek: alumínium, kalcium, magnézium, vas, mangán, króm, kálium, nátrium, ezüst, bór, arzén, bárium, ólom, kadmium, kobalt, molibdén, cink, ón, szelén, nikkel, réz, higany, antimon, vanádium, wolfram, szilícium


Röntgenfluoreszcenciás elemanalizátor

Az ICP-OES készüléken kívül elemanalízisre használt készülékeink az asztali és a hordozható röntgenfluoreszcenciás elemanalizátor. Ezek előnye az ICP-OES-sel szemben, hogy a mintákat roncsolásmentesen vizsgálhatjuk, azaz nincs szükség mintaelőkészítésre. Szilárd minták vizsgálatára alkalmasak. Hátrányuk, hogy csak homogén minták vizsgálata lehetséges.

 

 


Hordozható röntgenkészülék

A hordozható (kézi) röntgenkészülék előnye, hogy helyszíni vizsgálatokat is lehetővé tesz. Olyan estekben ez nagy előny, amikor a minta nem mozdítható, szállítható.

 

 

 


Higany analizátor

Speciálisan csak higany meghatározására alkalmas higany analizátorral rendelkezünk.

 

 

 

 


Gázkromatográf

Szerves szennyezők meghatározására (olajok, illékony szerves vegyületek) alkalmas gázkromatográfunk.

Gyakori komponensek: TPH, BTEX

 

 


tocTOC/TN készülék

Szerves anyagok és összes nitrogén meghatározására TOC/TN készülékkel rendelkezünk.

 

 

 

 


GC-MS készülék

A kutatás, fejlesztés, azonosítás kapcsolt technikákat igényelnek. Laboratóriumunkban GC-MS és HPLC-MS készülékek üzemelnek. Ezen műszerek segítségével, bonyolultabb mátrixok vizsgálhatók, valamint alacsony koncentrációk mutathatók ki.

GC-MS készülékkel a mintákat gáz halmazállapotban vizsgáljuk, és tömegspektrometriásan detektáljuk.


HPLC-MS készülék

HPLC-MS készülékkel a mintákat folyékony halmazállapotban vizsgáljuk, és tömegspektrometriásan detektáljuk.


 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.