Szolgáltatások

A cég fő tevékenységi köre a környezetvédelemmel összefüggő laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Rutinszerű, illetve speciális vizsgálatok elvégzése. Szükség estén szaktanácsadás.

Fizikai és kémiai (általános kémiai paraméterek, illetve szerves és szervetlen mikroszennyező) vizsgálatok a következő területeken:

 • felszíni vizek fizikai, kémiai vizsgálata
 • felszín alatti vizek fizikai, kémiai vizsgálata
 • ivóvizek fizikai, kémiai vizsgálata
 • felszíni vizek üledékeinek fizikai, kémiai vizsgálata
 • ipari és kommunális eredetű szennyvizek fizikai, kémiai vizsgálata
 • szennyvíziszapok fizikai, kémiai vizsgálata
 • talajok fizikai, kémiai vizsgálata
 • hulladékok fizikai, kémiai vizsgálata

Speciális vizsgálatok

 • Alapanyagok minősítése a REACH rendelet szerint
 • RoHS vizsgálatok
 • Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

Egyéb tevékenységek

 • Szakmai tanácsadás
 • Hatástanulmányok összeállítása
 • Analitikai kémiai vizsgálati módszerek kidolgozása, adaptálása, beállítása
 • Alkalmazott analitikai kémiai és környezeti kémiai kutatások
képsorozat analab

II. A TEVÉKENYSÉGI KÖRBEN VÉGZETT VIZSGÁLATOK JELLEGE

Klasszikus analitikai mérések

 • Tömeg szerinti elemzés
 • Térfogatos elemzés

Műszeres analitikai mérések

 • Elektrokémiai módszerek (konduktometria, potenciometria)
 • Spektrofotometriás mérések
 • Röntgen fluoreszcens spektroszkópia
 • Ionkromatográfiás vizsgálatok
 • ICP-OES elemanalízis
 • Gázkromatográfiás mérések (lángionizációs detektorral, tömegszelektív detektorral)
 • Folyadékkromatográfiás mérések (DAD detektorral, MS detektorral)

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.